Diapositiva11.png

O pasado 2018 a FAO e PEFC lanzaron a campaña "Forest for Fashion" para poñer en valor do potencial da material forestal coma fonte de materia prima sostible na industria da moda. Esta industria, unha das máis contaminantes a día de hoxe, supón unha fonte refugallos que, na súa maioría, proveñen de materiais plásticos de difícil tratamento. Utilizar fontes materiais renovables e biodegradables é unha das alternativas para reducir o seu impacto e neste punto a materia forestal achéganos boa unha alternativa.

cortada.jpg

Se queres contactar con nos co podes facelo a través do teléfono 677654102 ou no correo asociacionacide@gmail.com

2017 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos